Agent Login Form

Các vấn đề có yếu tố nước ngoài

Xin lại quốc tịch và mua nhà ở Việt Nam

Hỏi: Tôi có quốc tịch Mỹ, hiện đang mở công ty tại Việt Nam và có thẻ tạm trú. Tôi muốn biết tôi có được quyền mua nhà và đất tại Việt Nam?

Tôi có khai sinh ở Việt Nam và mẹ ruột đang ở Việt Nam thì có quyền giữ hai quốc tịch và xin lại quốc tịch Việt Nam không?

Nếu có thể xin lại quốc tịch, hoặc không thì tôi có làm hộ khẩu tại Việt Nam? (Thu Vu)

- Trả lời:

Bạn là người Việt Nam định cư ở nước ngoài nay về Việt Nam cư trú và thực hiện đầu tư trực tiếp bằng việc thành lập công ty tại Việt Nam, nếu đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép cư trú tại Việt Nam từ 3 tháng trở lên thì bạn có quyền sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở để bản thân và các thành viên trong gia đình sinh sống tại Việt Nam theo Luật sửa đổi, bổ sung điều 126 Luật nhà ở và điều 121 Luật đất đai.

Theo bạn trình bày thì bạn có khai sinh ở Việt Nam và nay đã có quốc tịch Mỹ nhưng không nói rõ là đã thôi quốc tịch Việt Nam hay chưa nên cần phải xét hai trường hợp sau:

Trong trường hợp bạn chưa mất quốc tịch Việt Nam, bạn phải đăng ký với cơ quan đại diện Việt Nam ở Mỹ trong thời hạn năm năm kể từ ngày 1-7-2009 để giữ quốc tịch Việt Nam. Như vậy bạn được thừa nhận có hai quốc tịch là quốc tịch Mỹ và quốc tịch Việt Nam (điều 13 Luật quốc tịch).

Nếu bạn đã mất quốc tịch Việt Nạm, bạn phải làm thủ tục trở lại quốc tịch Việt Nam tại sở tư pháp nơi cư trú tại Việt Nam (nếu đang ở Mỹ thì làm thủ tục tại cơ quan đại diện Việt Nam ở Mỹ). Do bạn vẫn còn mẹ đẻ là công dân Việt Nam nên không bắt buộc bạn phải thôi quốc tịch Mỹ (điều 23, điều 25 Luật quốc tịch).

Công dân có đủ điều kiện đăng ký thường trú thì có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký thường trú. Do đó, nếu bạn mua nhà tại Việt Nam thì bạn có thể chuyển đăng ký thường trú về Việt Nam. Tuy nhiên do bạn đã thường trú tại Mỹ nên bạn cần phải liên hệ cơ quan đại diện Việt Nam tại Mỹ để hỏi thêm về thủ tục chuyển thường trú về Việt Nam.
 

LS Nguyễn Văn Hậu
Theo Tuổi Trẻ

 

Có thể bạn quan tâm