Agent Login Form

Chính sách - Quản lý

Cải cách theo hướng đơn giản hóa thủ tục cấp “sổ đỏ”

Ngày 14/5 vừa qua, Bộ Tư pháp đã giao nhiệm vụ cho các bộ phận chuyên môn nghiên cứu, ban hành thông tư liên tịch về cơ chế liên thông giữa các cơ quan chức năng, nhằm đơn giản hóa thủ tục cấp “sổ đỏ” cũng như các nội dung liên quan đến tài sản gắn liền với đất.

Bộ Tư pháp đang chuẩn bị công tác cải tách theo hướng đơn giản hóa thủ tục cấp "sổ đỏ"

Theo ghi nhận của Bộ Tư pháp, với quy định hiện hành, để thực hiện các thủ tục liên quan đến các giao dịch về BĐS, người dân sẽ phải chuẩn bị nhiều bộ hồ sơ khác nhau, dẫn đến việc dễ xuất hiện những giấy tờ, tài liệu trùng lặp, thậm chí là không cần thiết. Ngoài ra, việc tách bạch hoạt động công chứng với cơ quan thuế, cơ quan đăng ký quyền sử dụng đất... dễ dẫn đến những hành vi phạm pháp, như lừa đảo, trốn thuế, sử dụng giấy tờ giả…

Trước thực tế đó, Bộ Tư pháp đã đưa ra đề xuất liên thông thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản trên đất, gắn liền với đất với thủ tục công chứng và thủ tục với cơ quan thuế. Nếu mô hình này được áp dụng, người dân chỉ cần đến một cửa duy nhất, đó là các tổ chức hành nghề công chứng. Tại tổ chức hành nghề công chứng, người yêu cầu công chứng sẽ thực hiện việc chuyển nhượng, cho tặng, thế chấp… quyền sử dụng đất cùng các tài sản liên quan. Các tổ chức hành nghề công chứng sẽ có trách nhiệm liên hệ với các cơ quan có thẩm quyền để thực hiện sự ủy quyền trên.

Lãnh đạo Bộ Tư pháp nhận định, mô hình này sẽ tạo sự công khai, minh bạch phí dịch vụ ủy quyền cho tổ chức hành nghề công chứng, đồng thời, người dân cũng có cơ hội thụ hưởng dịch vụ chất lượng, giá thành hợp lý.

(Theo Tiền phong Online) 
 

Có thể bạn quan tâm