Agent Login Form

Chính sách - Quản lý

Những quy định mới liên quan đến việc sở hữu nhà của người nước ngoài

 

Cùng chủ đề: Chính sách - Quản lý

Hiện nay, việc đáp ứng nhu cầu sở hữu nhà ở cho tổ chức, cá nhân nước ngoài đến làm việc và sinh sống tại Việt Nam đang là một vấn đề nan giải. Vừa qua, Quốc Hội đã ban hành Luật Kinh doanh bất động sản (BĐS) 2014 và Luật nhà ở 2014 (chính thức có hiệu lực từ ngày 01/07/2015) nhằm giải quyết vấn đề này.

Người nước ngoài được quyền sở hữu nhiều nhà ở

Nghị quyết số 19/2008/QH12 ban hành ngày 03/06/2008 quy định, cá nhân nước ngoài chỉ được quyền sở hữu một căn hộ chung cư, tổ chức nước ngoài được quyền sở hữu nhiều căn hộ chung cư trong dự án phát triển nhà ở thương mại, thời gian sở hữu tối đa là 50 năm.

Kể từ ngày 01/07/2015, ngày Luật Nhà ở 2014 chính thức có hiệu lực, tổ chức nước ngoài (gồm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và quỹ đầu tư nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam), cá nhân nước ngoài nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam được quyền mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế căn hộ với số lượng không quá 30% tổng số căn hộ trong một tòa nhà chung cư và không quá 250 căn nhà riêng lẻ (gồm biệt thự, nhà ở liền kề) trong một đơn vị hành chính cấp phường.

Quyền đầu tư xây dựng dự án nhà ở tại Việt Nam

Luật Nhà ở 2014 cũng quy định tổ chức, cá nhân nước ngoài được quyền tham gia đầu tư xây dựng dự án nhà ở tại Việt Nam khi đảm bảo đầy đủ các điều kiện do pháp luật quy định.

Để được hực hiện dự án nhà ở, tổ chức, cá nhân nước ngoài phải thành lập doanh nghiệp kinh doanh BĐS với số vốn pháp định tối thiểu là 20 tỷ đồng.

Quốc hội đã ban hành quy định mới về quyền sở hữu nhà của tổ chức, cá nhân nước ngoài

Đối với mỗi dự án nhà ở, doanh nghiệp phải ký quỹ để theo quy định của pháp luật; nộp tiền bảo lãnh giao dịch nhà ở theo quy định của pháp luật về kinh doanh BĐS; bảo đảm có đủ năng lực tài chính để thực hiện dự án.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp là chủ đầu tư dự án phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công khai thông tin, bảo hành nhà và nghĩa vụ làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, đất ở cho người mua, người thuê theo đúng quy định tại Luật Kinh doanh BĐS 2014 và Luật Nhà ở 2014.

Các doanh nghiệp kinh doanh BĐS có những động thái tích cực

Chớp thời cơ với các điểm mới này, các doanh nghiệp kinh doanh BĐS đang đưa ra các phương án tăng vốn để đảm bảo về mặt pháp lý và tạo lòng tin với khách hàng.

Việc tăng vốn có thể được thực hiện qua các hình thức sau:

- Huy động thêm nguồn vốn của các thành viên/cổ động hiện hữu;

- Doanh nghiệp bán các tài sản/quỹ đất hiện có để tằng cường nguồn vốn;

- Doanh nghiệp chuyển đổi thành công ty cổ phần (nếu chưa phải là công ty cổ phần) và phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn;

- Tiếp nhận thêm thành viên góp vốn, đặc biệt là các thành viên có quốc tịch nước ngoài;

- Vay tiền từ các tổ chức tín dụng tại Việt Nam.

Căn cứ vào kế hoạch dài hạn, các doanh nghiệp sẽ lựa chọn hình thức thức tăng vốn phù hợp. Các doanh nghiệp phải đáp ứng các yêu cầu về quy trình, thủ tục hành chính, cách thức thực hiện phải tuân thủ theo quy định pháp luật. Để đáp ứng yêu cầu về vốn pháp định, các doanh nghiệp BĐS phải thực hiện việc tăng vốn trong thời hạn 1 năm kể từ ngày Luật Kinh doanh BĐS có hiệu lực.

(Theo Tạp chí tài chính Online) 

Có thể bạn quan tâm