Agent Login Form

Nghĩa vụ tài chính

Đền bù thu hồi đất nông nghiệp như vậy có đúng không?

Hỏi: Nhà của tôi đang ở đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất năm 2003, có diện tích nhà là 140m2 và đất vườn là 2.410m2. Nay nhà tôi nằm trong dự án cải tạo, nâng cấp và mở rộng đường giao thông nên bị giải toả toàn bộ ngôi nhà và đất.

 Ngoài diện tích đất xây nhà, tôi chỉ được đền bù theo giá đất nông nghiệp của UBND tỉnh.

Theo tôi được biết tại Nghị định số 197/2004 của Chính phủ ngày 3/12/2004 và Thông tư 116/2004 của Bộ Tài Chính ngày 7/12/2004 thì ngoài mức đền bù theo giá đất nông nghiệp còn được hỗ trợ từ 20 – 50% giá đất ở liền kề. Vậy xin được hỏi khi giải toả thu hồi nhà đất, tôi được đền bù thu hồi đất như vậy có đúng không?

(anhkiet2batrung@yahoo.com)

Trả lời: 

Theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành thì hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp khi nhà nước thu hồi được bồi thường bằng đất có cùng mục đích sử dụng; nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền tính theo giá đất cùng mục đích sử dụng. Riêng, đối với đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư, đất vườn ao liền kề với đất trong khu dân cư, ngoài việc được bồi thường theo giá đất nông nghiệp cùng loại còn được hỗ trợ bằng tiền. Giá đất tính hỗ trợ từ 20% – 50% giá đất liền kề cụ thể do UBND cấp tỉnh quyết định... được quy định cụ thể như sau:

> Đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư phải là thửa đất nằm trong khu dân cư;

> Đất vườn ao liền kề với đất ở trong khu dân cư là thửa đất có ít nhất một mặt tiếp giáp với đất ở trong khu dân cư;

> Mức hỗ trợ cụ thể trong khoảng từ 20% đến 50% do UBND cấp tỉnh quyết định theo đề nghị của sở Tài chính có sự tham gia của các ngành liên quan cho phù hợp với thực tế tại địa phương.

Trường hợp cụ thể của bạn nên đối chiếu lại so với những quy định của pháp luật mà chúng tôi vừa trình bày ở trên, nếu chưa được đền bù đúng theo quy định thì bạn có thể gửi đơn khiếu nại tại UBND huyện nơi có đất đang bị giải toả để yêu cầu giải quyết.

Theo SGTT

 

Có thể bạn quan tâm