Agent Login Form

Phong thủy toàn cảnh

Phân Tích Cuộc Đua Giữa Biden Và Trump

Một bài viết hay phản ánh quan điểm cá nhân của chị Katie Trương - học viên và là đại diện của Công Ty TMFS LLC tại San Francisco, Hoa Kỳ. Do chị xa VN hơn 45 năm nên không giỏi tiếng Việt tuy nhiên góc nhìn chuyên môn của chị có nhiều điều đáng suy ngẫm về cuộc đua giữa Biden và Trump.
Theo ý kiến của chị, Trump sẽ chiến thắng vào tháng 12/2020. Đây là điều mà cá nhân tôi nghĩ không có gì là không thể.
Xin giới thiệu bài viết của chị. 

(Theo Phong Thủy Tường Minh)

Có thể bạn quan tâm