Agent Login Form

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của quận 9, Tp.HCM

Vừa qua, UBND TP đã ban hành Quyết định 3254/QĐ-UBND về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) của quận 9.

Theo quy hoạch, đến năm 2020 tổng diện tích đất tự nhiên của quận 9 là 11.389,6 ha, trong đó: Đất nông nghiệp có diện tích 1.490 ha, Đất phi nông nghiệp có diện tích 9.899,6 ha.

Trong đất phi nông nghiệp, cơ cấu đất được phân bổ như sau: Đất phát triển hạ tầng có diện tích 2.315,2 ha, Đất ở đô thị có diện tích 3.105,8 ha, Đất quốc phòng có diện tích 283 ha, Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng có diện tích 1.804,5 ha, Đất cơ sở sản xuât kinh doanh có diện tích 1.695,4 ha…

Trong giai đoạn từ năm 2011 - 2020, chuyển mục đích sử dụng 2.662 ha đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp.

(Theo CafeLand)

Có thể bạn quan tâm