Agent Login Form

Tranh chấp

Mất di chúc của cha mẹ, chia tài sản thế nào?

Hỏi: Cha mẹ tôi có 3 người con. Năm 2005 và năm 2011 cha, mẹ lần lượt qua đời. Khi còn sống cha, mẹ tôi có lập di chúc có nội dung phân chia tài sản cho ba anh em chúng tôi...

Di chúc này hiện nay ba anh em chúng tôi không thể tìm được để thực hiện việc khai nhận thừa kế, vậy nếu di chúc mất thì việc phân chia thừa kế như thế nào?

(Nguyễn Thị Tuyết, Hạ Long, Quảng Ninh)

 

Ảnh minh họa


Trả lời:

Trong trường hợp của bạn, nếu di chúc của cha, mẹ bạn được lập theo hình thức di chúc có công chứng, chứng thực thì có thể còn có bản di chúc được lưu giữ tại tổ chức hành nghề công chức, cơ quan chứng thực di chúc nên bạn có thể liên hệ để yêu cầu giao lại di chúc, công bố di chúc.

Tuy nhiên, nếu di chúc đã hư hỏng, thất lạc không thể tìm lại được thì theo quy định tại Điều 666 Bộ luật dân sự 2005: “Kể từ thời điểm mở thừa kế, nếu bản di chúc bị thất lạc hoặc bị hư hại đến mức không thể hiện được đầy đủ ý chí của người lập di chúc và cũng không có bằng chứng nào chứng minh được ý nguyện đích thực của người lập di chúc thì coi như không có di chúc và áp dụng các quy định về thừa kế theo pháp luật. Trong trường hợp di sản chưa chia mà tìm thấy di chúc thì di sản được chia theo di chúc.”

Do vậy, nếu di sản thừa kế được chia theo pháp luật thì, theo hàng thừa kế thứ nhất sẽ được chia gồm có: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết. Những người thừa kế cùng hàng sẽ được hưởng phần di sản bằng nhau. Trường hợp này, nếu cha và mẹ bạn không có ai thuộc hàng thừa kế thứ nhất nữa mà chỉ có ba anh em bạn thì di sản của cha mẹ bạn để lại sẽ được chia đều cho ba anh em bạn.
 

Công ty Luật hợp danh FDVN
(Theo VietQ)

 

Có thể bạn quan tâm