Agent Login Form

Trình tự , thủ tục

Bán nhà thuộc sở hữu chung

Hỏi: Ba mẹ tôi cùng đứng tên cho một căn nhà, nhưng từ tháng 5/2008 ba tôi đi khỏi nơi cư trú, không ai rõ tung tích. Hiện tại để trang trải một số chi phí trong cuộc sống, mẹ tôi muốn bán căn nhà mà ba mẹ tôi cùng đứng tên.

Đứng trước tình huống này, mẹ tôi cần phải làm những gì để việc bán nhà đảm bảo tính pháp lý? (Trần Quang Trung, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM).

Trả lời:

Theo quy định của pháp luật dân sự, sở hữu chung của vợ chồng là sở hữu chung hợp nhất, và việc bán nhà ở thuộc sở hữu chung hợp nhất phải có sự đồng ý của tất cả các chủ sở hữu bằng văn bản.

Trường hợp có chủ sở hữu nhà ở thuộc sở hữu chung vắng mặt mà đã được toà án tuyên bố mất tích thì các chủ sở hữu nhà ở thuộc sở hữu chung còn lại được quyền bán nhà ở đó; phần giá trị quyền sở hữu nhà ở của người mất tích được xử lý theo quy định của pháp luật dân sự.

Ngoài ra, điều 57 nghị định 71/2010/NĐ-CP ngày 23.6.2010 quy định chi tiết và hướng dẫn luật Nhà ở cũng có quy định: Trường hợp mua bán nhà ở có chủ sở hữu chung vắng mặt và không xác định được nơi cư trú của người đó thì các chủ sở hữu chung còn lại phải có đơn yêu cầu toà án tuyên bố người đó bị mất tích theo quy định của pháp luật trước khi thực hiện bán nhà ở đó. Căn cứ vào giá bán nhà ở ghi trong hoạt động mua bán nhà ở, các chủ sở hữu chung còn lại có trách nhiệm gửi tiền bán nhà tương ứng với phần giá trị quyền sở hữu nhà ở của người bị tuyên bố mất tích vào ngân hàng thương mại nơi có nhà ở được bán; khi người bị tuyên bố mất tích trở về và có yêu cầu thì ngân hàng đã nhận tiền gửi có trách nhiệm thanh toán lại cho họ cả tiền gốc và tiền lãi theo quy định về lãi suất không kỳ hạn tại thời điểm người được tuyên bố mất tích nhận lại tiền.

Trường hợp người bị tuyên bố mất tích chết hoặc bị toà án tuyên bố là đã chết thì phần tiền đã gửi vào ngân hàng nêu trên được chia cho những người thừa kế hợp pháp của họ theo quy định của pháp luật về dân sự.

Như vậy, trong trường hợp này do ba bạn bỏ đi biệt tích, không tin tức từ năm 2008 đến nay, mà theo quy định pháp luật thì do ba bạn đã biệt tích hai năm liền trở lên nên trước khi bán nhà mẹ bạn cần làm đơn yêu cầu toà án tuyên bố ba bạn mất tích sau khi đã áp dụng đầy đủ các biện pháp thông báo, tìm kiếm theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự, nhưng vẫn không có tin tức xác thực về việc ba bạn còn sống hay đã chết. Và theo yêu cầu của mẹ bạn thì toà án có thể tuyên bố ba bạn mất tích. Sau đó, mẹ bạn có thể tiến hành việc bán nhà, đồng thời tuân thủ các quy định sau khi bán nhà theo quy định của pháp luật nêu trên.

Luật sư Nguyễn Văn Hậu
(Theo SGTT)

 

Có thể bạn quan tâm