Agent Login Form

Trình tự , thủ tục

Chuyển mục đích sử dụng một phần đất nông nghiệp

Hỏi: Gia đình tôi thuộc diện giãn dân và được Nhà nước cấp 1.000m2 đất tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh (TP.HCM) vào năm 1976, đến nay vẫn chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chỉ có giấy xác nhận của UBND xã.

Nay gia đình tôi muốn chuyển một phần đất (250m2) thành đất thổ cư để cho con xây nhà, phần còn lại (750m2) xin cấp quyền sử dụng đất nông nghiệp thì có được không? Xin tư vấn giúp. Cảm ơn.
 

Nguyen Ngoc Minh


- Trả lời:

Theo quy định, việc chuyển mục đích sử dụng đất phải được căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất chi tiết, kế hoạch sử dụng đất chi tiết hoặc quy hoạch xây dựng đô thị hoặc quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt.

Trường hợp chưa có quy hoạch sử dụng đất chi tiết hoặc kế hoạch sử dụng đất chi tiết thì căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt.

Do vậy, việc bạn có được chuyển mục đích sử dụng đất hay không phụ thuộc vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại địa phương nơi có đất.

Theo quyết định số 19 ngày 25-2-2009 của UBND TP.HCM, trường hợp thửa đất thuộc quy hoạch sẽ chuyển sang đất phi nông nghiệp (đất nông nghiệp xen cài trong khu dân cư hiện hữu) và không thuộc khu vực phải thu hồi để đầu tư theo quy hoạch hoặc kế hoạch sử dụng đất đã được công bố thì được chuyển mục đích sử dụng sang đất làm nhà ở. Tuy nhiên, bạn không thể chuyển 250 m2 đất nông nghiệp thành đất ở trong khi diện tích đất còn lại trong cùng thửa là đất nông nghiệp mà phải thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng trọn thửa.

Trong trường hợp này, bạn có thể thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng theo một trong hai phương án sau:

- Chuyển mục đích sử dụng trọn thửa và tách thửa đảm bảo điều kiện về diện tích đất ở tối thiểu được phép tách thửa theo quy định. Tại Bình Chánh, thửa đất ở mới hình thành và thửa đất ở còn lại, sau khi trừ lộ giới, diện tích tối thiểu đối với đất chưa có nhà là 120m2 (trong đó có chiều rộng mặt tiền không nhỏ hơn 7m).

- Trường hợp không có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trọn thửa, bạn có thể xin tách thửa đất nông nghiệp, đảm bảo diện tích tối thiểu của thửa đất mới hình thành và thửa còn lại sau khi tách thửa là 500m2. Sau đó xin chuyển mục đích sử dụng sang đất ở đối với một trong hai thửa đất nông nghiệp nói trên.

Bạn có thể liên hệ trực tiếp với Phòng tài nguyên - môi trường huyện Bình Chánh để tìm hiểu cụ thể hơn vấn đề bạn quan tâm.

Trân trọng.
 

LS ĐOÀN THỊ NGỌC LINH
Theo Tuổi trẻ

 

Có thể bạn quan tâm