Agent Login Form

Trình tự , thủ tục

Có thể tách thửa khi chưa có nhà không?

Hỏi: Tôi có mua một miếng đất 4x16m nằm trong khu đất có diện tích tích 16x16m. Đất đã có sổ thổ cư, đường hiện hữu 2,5m và trừ lộ giới mỗi bên thêm 2m, khu đất ở phường Tam Phú - Thủ Đức, Tp.HCM.

Với diện tích đó tôi có thể tự tách thửa khi chưa có nhà được không? Hay phải xây nhà do chủ đứng tên, sau khi xây xong mới tách thửa cho tôi được? Chi Le (chi_atesco@...)

Trả lời

Theo quy định tại khoản 1 điều 3 quyết định 19/2009/QĐ-UBND ngày 25/2/2009 của UBND Tp.HCM quy định về diện tích đất tối thiểu sau khi tách thửa, việc tách thửa phải đảm bảo phù hợp quy hoạch, đồng thời thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại, sau khi trừ lộ giới phải đáp ứng điều kiện về diện tích tối thiểu. Cụ thể tại Thủ Đức:

- Đối với đất ở chưa có nhà: diện tích tối thiểu là 80m2 và chiều rộng mặt tiền không nhỏ hơn 05m;

- Đối với đất có nhà hiện hữu: diện tích tối thiểu là 50m2 và chiều rộng mặt tiền không nhỏ hơn 04m.

Đối chiếu với thông tin về diện tích đất mà bạn định nhận chuyển nhượng là đất ở, chưa có nhà trên đất thì thửa đất mới hình thành sau khi tách thửa có diện tích tối thiểu 64m2 và chiều rộng là 04m sẽ không đáp ứng điều kiện quy định để được phép tách thửa (chưa kể việc trừ lộ giới 2m mà bạn nêu có thể ảnh hưởng đến thửa đất này).

Diện tích 4x16m được tách ra chỉ phù hợp đối với đất có nhà ở hiện hữu. Vì vậy nếu bạn muốn nhận chuyển nhượng diện tích đất này một cách hợp pháp thì chủ đất cần phải xây dựng xong nhà ở trên đất, sau đó mới làm thủ tục tách thửa và bán nhà cùng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho bạn.

Cũng cần lưu ý việc tách thửa sẽ không được phép thực hiện đối với:

- Khu vực mà pháp luật có quy định phải bảo tồn;

- Các khu vực hiện đang là biệt thự được tiếp tục quản lý theo quy hoạch; đất ở thuộc các dự án đã được Nhà nước giao đất, cấp giấy chứng nhận cho từng nền đất theo quy hoạch được duyệt; đất thuộc khu vực đã được cơ quan cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500.

Trường hợp quy hoạch chi tiết này không còn phù hợp phải thực hiện điều chỉnh quy hoạch theo quy định pháp luật trước khi thực hiện tách thửa, việc tách thửa phải đảm bảo đúng theo quy hoạch đã điều chỉnh;

- Trường hợp vị trí nhà, đất ở thuộc khu vực phải thu hồi theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt và công bố.

Tiến sĩ luật Đặng Anh Quân
(Theo TTO)

 

Có thể bạn quan tâm

Thủ tục mua bán đất

Thủ tục mua bán đất

Hỏi: Tôi đang muốn mua một lô đất diện tích 50m2. Có người muốn bán cho tôi...