Agent Login Form

Chuyển đổi đất nông nghiệp thành đất ở

Người gửi: Thế Vũ | Thời gian gửi: 17/07/2015 08:34 Trong: Trình tự, thủ tục | Trả lời: 0 | Lần xem: 42

Chi tiết câu hỏi

Đất ruộng phần trăm mà mỗi thành viên trong gia đình em được chia 2 thước. Nay muốn chuyển sang thành đất ở có được không? Xin các anh chị trả lời cho em với.

Tên người gửi (*)
Email (*)
Nội dung (Vui lòng gõ tiếng việt có dấu)

Danh sách câu trả lời